Права и правила

Благодарение на технологиите, читателите на блога имат възможност да коментират моите публикации. Това става само при наличието на фейсбук-профил, извинявам се на тези, които нямат такъв и не могат да вземат участие в дискусиите.

Правила:

  1. Допускат се коментари само и единствено по рецептите или статиите, които имат пряка връзка с темата на статията
  2. Всички коментари, които са насочени към друг потребител или не са по темата, се изтриват без предупреждение.
  3. Всички коментари, които съдържат обидни квалификации или се разминават с добрия тон или съдържат друг елемент на уронване човешкото достойнство и правото на мнение, се изтриват без предупреждение.
  4. Решението за изтриване на коментарите е мое и не подлежи на дискусия – това е моят собствен блог

Права:

  1. Публикуваните снимки на ястията и етапите от приготвянето им са правени от мен и на теория подлежат на закрила от закона за авторското право. Снимките не са защитени и могат да бъдат използвани от други
  2. Ще бъда благодарен, ако някой реши да използва снимка, да посочи източника.
  3. Запазвам си правото да допълвам тази страница при необходимост

Последна корекция и редакция – 30.11.2011 година

Вашият коментар